Ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε συγκέντρωση που απαγορεύει η αστυνομία

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης ενός έτους, όσοι συμμετέχουν σε συγκέντρωση που έχει απαγορευτεί από την αστυνομία ή το λιμενικό. Ποινή φυλάκισης δύο ετών θα επιβάλλονται σε όσους παρεισφρέουν σε διαδηλώσεις και προβαίνουν σε βίαιες ενέργειες, αλλά και αστικές κυρώσεις σε βάρος των οργανωτών για αποκατάσταση των ζημιών (εξαιρούνται οι συναθροίσεις εορτασμού της Πρωτομαγιάς και της επετείου της 17ης Νοεμβρίου).

“Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις”

Το νομοσχέδιο θα εισηχθεί την τρέχουσα εβδομάδα για επεξεργασία από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Κατ’ επέκταση θεσπίζεται και η υποχρέωση του οργανωτή να γνωστοποιεί στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή, την πρόθεσή του να καλέσει το ευρύ κοινό ή ορισμένες κατηγορίες προσώπων ή αριθμό συγκεκριμένων ατόμων σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση. Διαβάστε το σχέδιο νόμου εδώ

Επισημαίνεται ακόμα ότι:

– Η Αστυνομία μπορεί να παρίσταται στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, ενώ δύναται να τις απαγορεύει, αφενός, «αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια» και αφετέρου, σε ορισμένη περιοχή, «αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής».

 

– Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω, εντός ενός ευλόγου θεσμικού πλαισίου, που συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας και είναι εναρμονισμένο με τις επιταγές του άρθρου 11 του Συντάγματος και του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου («ΕΣΔΑ»).

 

– Επιχειρείται η συγκέντρωση σε ένα ενιαίο νομοθέτημα ενός καίριου αριθμού διατάξεων που αφορούν σε φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να επικαιροποιηθούν διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Ποινικές κυρώσεις 

Το νομοσχέδιο προβλέπει και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες.

Συγκεκριμένα προβλέπει:

Α.) ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτους για

  • όσους μετέχουν σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση που έχει απαγορευθεί νόμιμα
  • ή παρεμποδίζουν τη διεξαγωγής συνάθροισης

Β.) ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη για

  • όσους αλλοιώνουν ή επιχειρούν να αλλοιώσουν με βιαιοπραγίες τον ειρηνικό χαρακτήρα δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης

Υπεύθυνος για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας τους από τους συμμετέχοντες στη συνάθροιση, θεωρείται ο οργανωτής αυτής, εκτός και αν είχε εγκαίρως γνωστοποιήσει τη διεξαγωγή της και είχε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή της ζημιάς, οπότε απαλλάσσεται της ευθύνης.